Mini portrétové fotenie

Jednotlivé služby zahrnuté v cene
  • WiFi
  • Parkovanie (pred budovou)
  • Toalety
  • Klimatizačné zariadenie

V našom štúdiu máte možnosť aj na občerstvenie (káva, čaj, iné osviežujúce nápoje).

Domáci poriadok
  • Štúdio sa otvára 10 minút pred dohodnutým časom.
  • Prosíme, aby sa počas fotenia zdržiavali v štúdiu iba fotené osoby a členovia štábu. Vopred dohodnutý maximálny počet osôb sa nesmie prekročiť.
  • V prípade zrušenia rezervácie do 48 hodín pred rezervovaným dátumom sa účtuje 100% poplatku za prenájom.
Možné extra príplatky
  • Cena balíka zahŕňa použitie papierového pozadia, pokiaľ si neželáte úplne nové papierové pozadie (4 €/m).
  • V prípade mimoriadneho upratovania si účtujeme extra príplatok.
  • Náhrada prípadných škôd je povinná.
Adresa fotoštúdia

Portfólio

Modulárna sála a foto štúdio Štúdio321 zabezpečuje univerzálny priestor pre fotenia, workshopy, dizajnérske prednášky alebo iné podujatia