Studio321.sk - Rendezvényhelyszín
Vybavenie
 • Stoly a stoličky pre cca 25 osôb.
 • Papierové plátno na premietanie
 • Flipchart
 • Príbory a poháre
 • Kávovar, mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica, chladnička
Domáci poriadok
 • Štúdio otvára 20 minút pred vopred dohodnutým prenajatím priestoru.
 • Doba prenájmu sa vzťahuje na každú celú hodinu.
 • Rezervácia je platná po zaplatení zálohy.
 • Kaucia je 50% z celkovej sumy nájomného.
 • Rezerváciu je možné bezplatne zrušiť do 14 dní pred začiatkom prenájmu. V takom prípade vám bude vrátená celá suma zálohy.
 • 7 dní pred dátumom začiatku prenájmu, zaplatená záloha sa v prípade zrušenia prenájmu nevracia.
 • Zvyšná časť poplatku za prenájom je splatná v hotovosti na mieste v ten istý deň. Platba kreditnou kartou v súčasnosti nie je možná.
Domáci poriadok
 • Vopred dohodnutý maximálny počet osôb sa nesmie prekročiť.
 • Aby sa štúdio udržiavalo čisté, žiadame všetkých účastníkov, aby si obuli papuče alebo návleky na topánky.
Možné extra príplatky
 • V prípade mimoriadneho upratovania si účtujeme extra príplatok.
 • Za domáce zvieratá si účtujeme 5€/hod/domáce zviera.
 • Miestnosť prosíme vrátiť v pôvodnom stave, v prípade akýchkoľvek poškodení ste povinný škody uhradiť.
Adresa

Modulárna sála a foto štúdio Štúdio321 zabezpečuje univerzálny priestor pre fotenia, workshopy, dizajnérske prednášky alebo iné podujatia